Gençlik ve Spor Bakanlığı en az 60 KPSS puan ile 4.147 işçi arıyor. Müracaat ayrıntıları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü hususunun (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek2’nci hususu uyarınca Büro İşçisi Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi ve Paklık Vazifelisi kadrolarına olmak üzere toplamda 4.147 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan Bakanlık, yeniden takımlara müracaatta bulunacak adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte merak edilen öbür tüm ayrıntılar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı müracaatları 10 Eylül 2022 (10.00) tarihinde başlayıp 15 Eylül 2022 (17.00) tarihine kadar devam edecek.

Adaylar E-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

2) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik evrakı,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi durumlarında tam vakitli olarak vazife yapmakta iken kurumlarınca mukavelesi feshedilen ya da kontratını tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme mühletini doldurdukları ile ilgili evvelki kurumlarından alınmış onaylı hizmet dokümanı.

4) Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi konumuna müracaat edecek adaylar için ayrıyeten;

a) Geçerlilik müddeti dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı,
b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin 18’inci hususunda belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Vazifelileri Sıhhat Kaideleri Yönetmeliği kararları çerçevesinde “özel güvenlik vazifelisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sıhhat konseyi raporu (15 Eylül 2021 ve sonrası tarihli sıhhat konseyi raporu),

BAŞVURU KOŞULLARI NELER

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen kuralları taşımak,

3) Müracaat tarihinin son günü prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) Tercih edilecek konum için üstteki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

6) Rastgele bir kamu kurumunda çalışmakta iken misyondan yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak,

7) Rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B kontratlı işçi durumunda çalışmıyor olmak,

8) Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek-1’inci unsurunda istisna edilenler hariç olmak üzere, mukavelenin feshi sebebiyle misyonundan ayrılanların mukavele fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

9) Misyonunu devamlı yapmaya mani sıhhat sorunu bulunmamak,

10) Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya mahzur durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL MÜRACAAT KURALLARI NELER?

1) Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi durumu için;

a) Son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (15 Eylül 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu hususunda belirtilen kaideleri taşımak,
c) Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak,
d) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin 18’inci unsurunda belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Vazifelileri Sıhhat Kuralları Yönetmeliği kararları çerçevesinde “özel güvenlik vazifelisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sıhhat konseyi raporuna sahip olmak (15 Eylül 2021 tarihinden evvel alınan sıhhat konseyi raporları kabul edilmeyecektir.),
e) Erkeklerde 170 cm’den, bayanlarda 160 cm’den kısa uzunluklu olmamak ve uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilosu ortasındaki fark 20’den fazla yahut 15’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 70+20=90’dan fazla, 70-15=55’den az olmaması gerekmektedir.)
f) Gece ve gündüz, iç ve dış yerde 24 saat aslına nazaran vardiyalı sistemde çalışmaya mani durumu olmamak

RESMİ İLAN METNİ

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.